De zoötroop

Dit is mijn tweede afstudeerfilm. Dit was een ‘fictieve’ opdracht voor het
museum Nemo in Amsterdam over de zoötroop.

Techniek: Stop-motion